Địa chỉ: Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Quý Sơn số 2

Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
C0quyson2lng.bacgiang@moet.edu.vn